Op woensdag 16 mei om 20.00 uur in wijkcentrum Binnensteeds (Nieuwe Groenmarkt 20) organiseert de wijkraad Binnenstad een thema avond over het Openbaar Vervoer in Haarlem. Er is veel veranderd de laatste jaren als het gaat om de bereikbaarheid van Haarlem en de inzet van het openbaar vervoer.

Met name de komst van de dubbeldekker bussen en de inzet van de verlengde gelede bussen in het centrum (in onze wijk met name de Gedempte Oude Gracht en de Wilhelminastraat) heeft veel stof doen opwaaien. Ook in de media zijn de klachten en onrust over het huidige openbaar vervoer opgepikt: http://www.nhnieuws.nl/media/55540/Overlast-van-bussen-in-Haarlem 

Bij verschillende wijkraden zijn door bewoners klachten en zorgen geuit over de overlast en de luchtvervuiling die deze bussen veroorzaken. In het verlengde van deze discussie worden ook vraagtekens gezet bij de huidige organisatie van het openbaar vervoer in de Haarlem. Want: is deze wel voldoende afgestemd op de omgeving en de toekomstige ontwikkelingen in het Haarlemse centrum?

De wijkraad Binnenstad gaat hierover graag in gesprek met de bewoners en de betrokken beleidsmakers van de overheid, Connexxion, de Vervoersregio Amsterdam en het Actieplatform Buskruit.

U bent van harte uitgenodigd voor deze thema avond.

Sprekers op de thema avond zijn:

  • Lody Warmerdam (Connexxion)
  • Steven Pots ( Vervoersregio Amsterdam)
  • Ruurd Postma (Provincie NH)
  • Pau Tjioe Kho (Gemeente Haarlem)
  • Menno Maas (Actieplatform Buskruit)

Het programma zal er als volgt uit zien:

Voorzitter en gespreksleider is Martin Favié (voorzitter wijkraad Binnenstad)
  • Inloop om 19.45 uur (koffie & thee)
  • Start 20.00 uur, kort voorstellen van alle (‘forum’) aanwezigen
  • Max. 7,5 minuut per spreker ter introductie (pitch) over de rol van uw organisatie ten aanzien van het (H)OV
  • Aansluitend discussie aan de hand van diverse stellingen (deze worden vooraf aan u ter hand gesteld)
  Afsluiting om 22.00 uur met een borrel en een hapje.