TipTopTuinen, WiFi-tracking en ander nieuws 

BUUV organiseert een actie om tuinen en balkons op te fleuren. BUUV zoekt: Rommelige tuinen, balkons en vrijwilligers. Mensen die hulp kunnen gebruiken in hun tuin én mensen met groene vingers die graag willen helpen kunnen zich aanmelden via de websites van BUUV en VWC.  Heggen snoeien, grasmaaien, plantjes verpotten en het gezellig maken van de tuin en balkon? Meld je aan als je hulp kunt gebruiken of wilt geven of post een foto van je actie op Instagram of Facebook. Dit wordt ontzettend gewaardeerd. “TipTopTuinen’ is coronaproof; in de buitenlucht en kan gemakkelijk op 1,5 meter afstand gedaan worden. Je kunt via deze website direct online reageren op de oproep van hulpvragers. Kijk op op de sites van BUUV  of van het Vrijwilligerscentrum.  of  bel 023-551 78 45.

Wifi-tracking

 

Trackers volgden sinds 2014 personen in de Grote Houtstraat op basis van het Wifi-signaal van de telefoon.  Ondernemers en de gemeente hebben belang bij informatie over bezoekersdrukte en -stromen. Maar het was met dit systeem ook mogelijk individuen te volgen. Dat laatste mag niet, tenzij bijv. de veiligheid in het geding is. We maakten bezwaar tegen een forse uitbreiding van het systeem en hadden hierbij contact met bezwaarmakers in de gemeente Enschede. Nadat we informatie kregen dat er vanaf werd gezien, hebben wij een klacht hierover bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingetrokken.

In Haarlem wordt nu een systeem van 11 “telcamera’s” geplaatst. De camera’s tellen anoniem voorbijgangers en slaan geen beelden of andere persoonlijke gegevens op. Het systeem voldoet aan de wet. De oude trackers zijn, voor wat wij weten, inmiddels buiten bedrijf. In ca. 60 gemeenten hangen/hingen deze trackers. De gemeente Enschede is afgelopen maand door de AP veroordeeld tot een boete van € 600.000,-.

Ook voor het OV 30 km

Het schiet maar niet op met 30 km op de Gedempte Oudegracht. Het lijkt wel een SOAP. Al in 2008 werd ons 30 km voorgespiegeld. Fietsers en voetgangers zijn hier met stip de belangrijkste verkeersdeelnemers. Maar waar algemeen de snelheid terug moet naar 30 km houdt de gemeente (in het nieuwe mobiliteitsbeleid) de mogelijkheid van 50 km open voor OV. In vergelijkbare gemeenten rijdt het OV reeds 30 km, zonder noemenswaardige vertraging. Want het blijkt in de praktijk dat in de bebouwde kom niet snelheid maar doorstroming bepalend is. Omdat dat te bedenken hoef je niet gestudeerd te hebben. Niettemin heeft Actiegroep Buskruit en enkele wijkraden, waaronder wij, een onafhankelijk onderzoek laten doen door bureau Bonotraffics. U leest dat onderzoek hier.

Kort nieuws

  • Er mag geen versterkte muziek meer worden gemaakt vanaf het water. Vooral bewoners langs het Spaarne, de Burgwal en de Bakenessergracht hadden daar regelmatig last van.
  • Fietskoeriers mogen niet door het voetgangersgebied rijden. De gemeente heeft voor hen een kaartje gemaakt van veilige fietsroutes.
  • De Raaks III wordt momenteel wind- en waterdicht gemaakt. Met een kraantje wordt glas gezet (zie foto hieronder).
  • Langer in deze wijk wonende bewoners stonden stil bij het overlijden van Jannie van Gammeren. Ze woonde het grootste deel van haar leven in de Lange Raamstraat en vele oud-leerlingen van het ECL kende haar van het koffietentje bij de brug.
  • De mogelijkheden om zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht aan te brengen worden waarschijnlijk verruimd.
  • Het invoeren van een milieuzone is een stapje verder door een formeel (concept) besluit. Per 1 januari 2022 en de jaren daarop worden de regels voor vervuilende voertuigen in en rond het Centrum aangescherpt.
  • Het scheiden van blik en plastic met bakken i.p.v. in de afvalcentrale is achterhaald. Gedoe is er op sommige plaatsen over plaatsing en loopafstanden van en naar de bakken. We signaleren regelmatig overvolle bakken. De gemeente lijkt niet over te gaan voor het betalen per kilo restafval. We houden een vinger aan de pols. Tip: een wormenhotel bespaard veel GFT-afvoer en past in een klein hoekje.
  • Klachten zijn er over hondenpoep. Niet alle hondenbezitters ruimen de poep op. Ook op de Oranjekade en de Raamsingel waar mensen ook graag in het zonnetje zitten: Hondenbeziiters: ruim de poep op.
  • Op de vele terrasjes in onze wijk zien we veel blijde gezichten. We verheugen ons op mooi terrasweer en organiseren waarschijnlijk binnenkort weer onze inloopuurtjes voor wijkbewoners …. op het terras.

Vragen, opmerkingen, (digitaal) meepraten? Mail naar info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl .

De volgende wijkvergadering is maandag 10 mei 19.00 uur.