Reglementair treden op 10 januari (de datum van de beoogde, maar uitgestelde  jaarvergadering) onze penningmeester (Jan Teitsma, sinds jan.17) en onze voorzitter (Dick Smit, sinds sept.16) af. Beiden zijn, na ruim vier jaar vrijwilligerswerk, niet herkiesbaar.

Zij zullen beide voor een goede overdracht zorgdragen naar de nieuwe bestuursleden. En zij blijven actieve wijkbewoner! Hun opgedane kennis blijft beschikbaar voor de wijkbewoners en de wijkraad.

Beiden danken alle wijkbewoners en overige relaties voor de samenwerking gedurende de afgelopen jaren.

Na 11 januari lees je meer over de samenstelling, de functies en de taakverdeling van de wijkraad. Inmiddels zijn er drie nieuwe kandidaten beschikbaar voor de wijkraad. De wijkraad gaat dus groeien in ledental. Dat is een goed begin van het nieuwe jaar!

Maar we zouden het erg fijn vinden als er nog een paar bewoners onze wijkraad als lid willen versterken. Heb je interesse om als vrijwilliger iets voor onze prachtige wijk te doen? Laat van je horen en we vertellen je, geheel vrijblijvend, meer over dat werk. Er zijn talloze mogelijkheden, ook via de vorm van een proefperiode, bijvoorbeeld.