Berichten

Op 22 Oktober 2014 was er in Hotel “die Raeckse” een informatie avond, georganiseerd door de gemeente Haarlem om bewoners van de Vijfhoek/Raaks/Doelen op hoogte te brengen van de keuze en vervolgstappen van de 24 uurs opvang locatie in het voormalige ING gebouw. De aanwezige bewoners en ondernemers hadden op deze avond de mogelijkheid om hun vragen te stellen of hun ongenoegen kenbaar te maken. Het verslag van deze avond is hier te lezen tezamen met de vragen die door de bewoners zijn gesteld.

2014 november 3 def weergave informatieavond

24uursopvang 2014 november 4 Vraag en antwoorden over 24uursopvang