Een aantal bewoners en wijkraadsleden stelt een Verkeersvisie op voor onze wijk. Om de visie nog beter te onderbouwen, ontvangen we graag informatie van u. Wilt u daarom onze enquête invullen? U bent er een paar minuten mee bezig. (Om verwarring te voorkomen: dit is onze tweede enquête over de verkeersvisie. Ook als u aan het eerste onderzoek meedeed, stellen we uw reactie op prijs.)

Zoals eerder gemeld gaat de wijkraad de verkeersvisie na de verkiezingen aanbieden aan de fracties die het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders vormen. Dat is nuttige input voor hun werkprogramma voor de komende jaren.

In januari deden we een eerste onderzoek om een indruk te krijgen of we volgens u op de goede weg zijn. Verder hielden we op 14 en 15 februari bewonersavonden in restaurant “De Wandelaar” die ons veel informatie en frisse gezichtspunten opleverden. Ook voerden we gesprekken met een aantal ondernemers. We gebruiken alles wat we hoorden en de resultaten van het onderzoek waarvoor we nu uw medewerking vragen om de definitieve verkeersvisie te schrijven.

U vindt de enquête hier. We ontvangen uw reactie graag voor 5 maart. Alvast hartelijk dank!