, ,

Uit de oude doos

Het voorjaar komt er aan en we zijn het gebouw van de wijkraad flink aan het opruimen. Eerst was de benedenetage aan de beurt en vandaag zijn we gestart met onze zolder. Tijdens de jaarvergadering van 12 januari jl. lieten we bijvoorbeeld al enkele gedigitaliseerde beelden zien van verkeersvraagstukken in onze wijk uit de jaren 70.

Op de zolder troffen we natuurlijk veel oud papier aan. Een deel daarvan bewaren we graag. We vonden onder meer oude Binnenbladen (toen nog “Lokaal” geheten), prachtige straatfoto’s, meerdere oude filmbanden en andere interessante documenten. We gaan daar graag iets mee doen en we willen je dat materiaal ergens in het volgende jaar (het blijft wel vrijwilligerswerk…) laten zien. Onze “wijkarchivaris” Jan Hoving heeft zich ontfermd over de waardevolle zaken en gaat er, met veel plezier, mee aan het werk.

Als je zelf nog dergelijk materiaal, liefst uit de vorige eeuw, wilt afstaan of tijdelijk in bruikleen wilt geven, dan kun je contact zoeken met Jan Hoving.  Of mogelijk wil je meehelpen met het organiseren van een ontmoeting volgend jaar m.b.t. dit oude doos materiaal of wil je anderszins meehelpen. We zijn benieuwd!