Er hebben 251 bewoners/ondernemers deelgenomen aan onze enquête over de onafhankelijke toets van de wijkvisie Verkeer door de onderzoekers van Mobycon. Daar zijn wij alle deelnemers dankbaar voor! En we zijn bijzonder trots op zo’n hoge deelname, want in veel straten van onze wijk bestaan al beperkingen voor het autoverkeer.

Eén van de resultaten laat ons zien dat 80% van de respondenten meer ambities heeft bij de verkeersmaatregelen in hún wijk dan het voorkeurscenario van de onderzoekers ons laat zien. Het, door een wijkbewoner ontwikkelde, scenario 4 kreeg van de vier gepresenteerde scenario’s de meeste stemmen (42,2%) van de deelnemers.

Je kunt alle resultaten van de enquête op je gemak hier nalezen.

Wij zijn, net als alle bewoners, benieuwd naar het vervolg van de serie wijkvisie Verkeer, onderzoek Mobycon en deze wijkenquête. Nu is de gemeente aan zet.

We houden je vanzelfsprekend op de hoogte van dat vervolg via onze website, onze social media en onze digitale nieuwsbrief. We zijn ook erg benieuwd naar je reactie.

Alle rapporten van de onderzoekers lees je hier.