, , ,

Update Raaks fase III

Vandaag ontvingen we bericht van de projectontwikkelaar van Raaks fase III met een korte update.

“Beste omwonenden, belanghebbenden en ondernemers van het Raaksgebied,

Hierbij brengen wij u graag op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden op de bouwlocatie van het project Raaks III.

In de afgelopen weken zijn in opdracht van de gemeente Haarlem de fietsenstalling en de bestratingen op het terrein verwijderd en is de verkeersregeling rondom het kruispunt voor de parkeergarage Raaks aangepast.

Met de plaatsing van bouwhekken om het terrein zijn enkele straten afgesloten en geldt er een omleidingsroute voor voetgangers en fietsers.

Bij de woning aan de Wilhelminastraat 1 vinden momenteel ook werkzaamheden plaats en is er een steiger geplaatst op de openbare stoep op de hoek Wilhelminastraat en De Vestestraat. Om de veiligheid van voetgangers en fietsers te kunnen blijven waarborgen diende hierdoor de geplande omleidingsroute via De Vestestraat te worden aangepast. Deze aanpassing houdt in dat het fietspad langs de Wilhelminastraat in stand blijft en daarmee de geplande omleidingsroute voor de fietsers via De Vestestraat komt te vervallen.

Onlangs hebben wij van bewoners uit gebouw Dumont het bericht ontvangen dat zij hinder ondervinden van fietsen die zijn blijven staan op de hoek Oude Zijlvest en Vestestraat en van fietsen en motoren die tegen de bouwhekken worden geplaats waardoor de straat wordt vernauwd.

Om dit probleem te verhelpen worden de bouwhekken langs De Vestestraat verplaats naar de gevel van gebouw Dumont. Daarmee komt de doorgaande route te vervallen en wordt het voor fietsers niet meer mogelijk om fietsen tegen de gevel van gebouw Dumont en de bouwhekken te parkeren. Ook wordt hinderlijk fiets- en motorverkeer door deze straat voorkomen.

De bewonersuitgang van gebouw Lakenhof in De Vestestraat nabij de Gedempte Voldersgracht blijft uiteraard bereikbaar.

Spaarnelanden heeft inmiddels de weesfietsen die waren achtergebleven op het bouwterrein verwijderd. Tevens worden de bouwhekken voorzien van borden ‘verboden fietsen te plaatsen’.

Vanaf de week van 15 april zullen de nutsbedrijven hun werkzaamheden op de bouwlocatie aanvangen. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot juli 2019.

De aannemers van de nutsbedrijven rijden hoofdzakelijk met klein bouwverkeer en betreden het bouwterrein via de toegang aan de Oude Zijlvest.

Zwaar bouwverkeer zal zodra de bouw van de woningen echt van start gaat, naar verwachting na de zomer, gaan rijden via de Wilhelminastraat.

Meer informatie.

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de gebiedsbeheerder van het centrum, gemeente Haarlem, via antwoord@haarlem.nl of telefoonnummer 14 023 of met HBB Groep via info@hbbgroep.nl. ”