U kent ze wel, terwijl u in de stad boodschappen doet, schiet een venter van een of andere krant u aan met: “Gratis krant hebben?” Met name winkeliers in de winkelstraten hebben B&W gevraagd om regels op te stellen gezien de irritatie en overlast die hier optreedt.

Op 31 oktober jl. heeft B&W besloten die nieuwe regels vast te stellen. De gemeentelijke handhavers kunnen nu bij hun taak terugvallen op de nieuwe spelregels. De nieuwe regels zijn kortweg:

a. Het is niet toegestaan langer dan 15 minuten op één plaats te blijven. De ventende organisatie moet zich daarna 200 meter verplaatsen. De ventende organisatie mag niet terugkeren op een plek die hij eerder heeft

b. De venter dient er zorg voor te dragen dat er geen hinder, overlast, strafbare feiten of verstoring van de openbare orde ontstaat.

c. De venter dient hiertoe tenminste 2 meter uit de gevels te blijven.

d. Tijdens het venten mag geen standplaats ingenomen worden.

e. De venter dient gedurende het venten als zodanig duidelijk herkenbaar te zijn.

f. Het is niet toegestaan te venten op markt-, kermis- en evenemententerreinen.

g. De venter dient alle aanwijzingen gegeven door politie of toezichthoudende ambtenaren direct op te volgen.

h. De venter dient de directe omgeving schoon te houden, dan wel schoon achter te laten.

Voordeel van de nieuwe regels zal zijn dat de venters fit blijven.