Maandag 14 december hebben we als wijkraad de laatste vergadering van het bijzondere jaar 2020. Het wordt wederom geen vergadering in ons eigen gebouw, maar via de video. Deze keer staan zaken op de agenda als onder meer onze jaarvergadering, het aftreden en de (her)verkiezingen van wijkraadsleden (twee leden van het dagelijks bestuur dienen statutair af te treden), de financiën en het jaaroverzicht over 2020.

Heb je interesse om de wijkraad (eventueel op proef) te komen versterken? We kunnen je daar geheel vrijblijvend over informeren, als je dat wilt. Laat even van je horen.