We schreven over de plaatsing van een zogenoemde peperbus op het Wilsonsplein.

Van de gemeente ontvingen we vanmiddag (15/02) bericht dat door Liander een vergunning is aangevraagd en dat de gemeente deze vergunning (na aanpassingen van de plannen) heeft verleend.

Uit de brief blijkt dat de omgevingsvergunning is getoetst aan bestemmingsplan (2006) en dat er zaken strijdig waren met dat bestemmingsplan. Zo is bijvoorbeeld de hoogte van de peperbus strijdig met dat verlopen bestemmingsplan. Daar is later weer een oplossing voor gevonden, blijkt.

Er kan nog worden gediscussieerd over de plek van de peperbus. Is deze wel op het Wilsonsplein geplaatst?  Of op de Gedempte Raamgracht. Voer voor juristen? Wat denkt u?

We wachten nu nog op antwoord van Liander m.b.t. onze vraag of wij een afschrift kunnen krijgen van de bewonersbrief die Liander in februari 2018 zou hebben verzonden om bewoners te informeren omtrent hun voornemens.

Wordt dus vervolgd.