Een paar dagen geleden meldden we u dat de gemeente had besloten de verkeersituatie op en rondom het Nieuwe Kerksplein zou gaan wijzigen. Een bezwarenprocedure van zes weken is toen eveneens gestart.

Vandaag laat dezelfde gemeente ons weten dat zij dat betreffende besluit zullen intrekken omdat er geen goede communicatie had plaatsgevonden alvorens dat verkeersbesluit te nemen.

Zo is men van plan, samen met uw wijkraad, een brief aan de belanghebbende wijkbewoners en ondernemers te sturen met achtergrondinformatie.

Men hoopt op deze wijze dat ‘onnodige’ bezwaren als gevolg van een gebrekkige communicatie kunnen worden gereduceerd. Desgevraagd laat de gemeente ook weten dat er geen inhoudelijke wijzigen zullen bestaan tussen het ingetrokken en het nieuw te nemen besluit.

Wij houden u op de hoogte en hopen op uw begrip voor de ontstane onduidelijkheid.