, , , , , ,

Verkeersbesluiten: wat vinden de volksvertegenwoordigers?

B&W nam recent een serie besluiten over het wijkverkeer en ‘vergat’ daarbij ook te kijken (en te vergelijken..) naar wat de onderzoekers én de bewoners/ondernemers aan wensen hebben. Daarom stelden we een inspraakreactie op voor de Raadscommissie Beheer waar de collegebesluiten nog aan de orde komen. Dat aan de orde komen zal op zijn vroegst begin september kunnen zijn, mogelijk dus nog later.

Dat gaat dus nog even duren. We hebben daarom alle fracties van de raad (de ook door jou gekozen volksvertegenwoordigers) per brief gevraagd wat zij van de diverse plannen (van ‘de wijk’, ‘de onderzoekers’ en ‘het college’) vinden. We vragen om een reactie vóór eind augustus. Ook hebben wij de fracties beloofd hun reacties integraal op al onze kanalen te publiceren. Dat beeld geeft jou (mogelijk) inzicht hoe de verschillende fracties zich straks in de RC Beheer zullen opstellen als het B&W-besluit besproken gaat worden.

We houden de zaak dus nog even onder de aandacht.