Donderdagavond 3 september (vanaf ca 20:15 uur) zal de Raadscommissie Beheer spreken over de serie verkeersmaatregelen die het college eind mei heeft genomen na het extern gehouden verkeersonderzoek (kosten ca een ton).

Hoe zat het ook al weer

Bewoners en de wijkraad stelden in 2017/18 een wijkverkeersvisie op. De gemeente besloot na diverse gesprekken dat er in 2019 een externe toetsing door verkeerskundigen diende te komen om de subjectieve ervaringen van de bewoners objectief te toetsen.

Dat verkeersonderzoek -met anonieme camerametingen- vond plaats in de periode aug19-april20.

In april jl. hebben we een enquête georganiseerd over de uitkomsten  van dat externe onderzoek. Ruim 250 bewoners/ondernemers deden mee.

Wat vinden de bewoners van het onderzoek

De meeste deelnemende wijkbewoners (80% !) wilden veel verder gaan met de maatregelen dan de verkeersonderzoekers hadden gadviseerd.

We stuurden het college ook deze enquêteresultaten toe, ruimschoots voordat zij besluiten nam.

Wat deed B&W er mee

B&W nam eind mei een serie besluiten die veel minder ver gaat dan de onderzoekers hebben geadviseerd. Datgene wat het college besloot, heeft ook naar onze mening, geen relatie met de samenhangende adviezen van de onderzoekers. Er is geen samenhang en veel blijft voor ons nog onduidelijk na de serie korte termijn maatregelen. Onze (meerdere) verzoeken om een eenvoudige tekening beschikbaar te stellen met de zichtbare B&W-besluiten werden niet gehonoreerd.

De lessen die we trekken

Ons is gebleken dat het college bij de besluitvorming niet heeft gekeken naar de serie rapporten van de externe onderzoekers, niet heeft gekeken naar de wijkvisie van de bewoners en niet naar de enquête van april jl. Deze documenten lagen niet op de besluittafel en zijn ook niet vermeld in het collegebesluit.

Een afweging tussen de verschillende opties (bewoners, onderzoekers, diverse varianten) heeft dus blijkbaar niet plaatsgevonden.

Drie jaar lang participeren leert ons dat de inbreng van (vrijwilligerswerk) bewoners (maar ook die van de dure onderzoekers) geen serieuze plaats kreeg in het besluitvormingsproces. De in de B&W-stukken genoemde ‘afstemming over de serie maatregelen met de stakeholders’ heeft niet plaatsgevonden. (zie ook hier..).

Verder is de serie B&W-maatregelen niet ingebed in een samenhangende visie voor de wijk. De visie van de bewoners en die van de onderzoekers kende een meerjarige en samenhangende fasering van eenvoudig naar complex. De serie B&W besluiten laat ‘quick wins’ zien, zonder enig perspectief.

Inspreken

De Raadscommissie Beheer is het voorlopige eindstation in dit nu bijna vier jaar durende proces alvorens B&W de maatregelen gaat uitwerken én uitvoeren.

Daarna is de serie in beginsel niet meer te wijzigen. Wel bestaat er een mogelijkheid dat bepaalde enkelvoudige voorstellen nog in een bezwarenprocedure terecht zullen komen via een zogenoemde verkeersmaatregel. Daar informeren we je nog over.

Je kunt net als de wijkraad ook inspreken bij de Raadscommissie Beheer op 3 september (locatie Zijlpoort/vm Postkantoor Ged. Oude Gracht). Dat inspreken kan ‘live’ en het kan schriftelijk. Hier lees je meer en we helpen je graag in het geval van vragen. Je kunt de discussie tussen de raadsleden en de wethouder ook live volgen op je device, als je dat zou willen.

Onze inspreekreactie voor de RC Beheer lees je hier.