We schreven eerder over het verkeersonderzoek dat de gemeente de komende maanden in onze wijk laat houden door een extern verkeerskundig bureau. Dat onderzoek is gestart met het bestuderen van het relevante gemeentelijk beleid en onze wijkverkeersvisie.

Ook zijn er op zes punten in de wijk verkeersmetingen gestart. Die zes punten hangen samen met de in de verkeersvisie genoemde zes urgente knelpunten:

De Gierstraat (fietsers/voetgangers);

De oversteek Gierstraat/Koningstraat over het Verwulft;

Het kruispunt Breestraat/Tuchthuisstraat/Lange Annastraat (problemen met vrachtverkeer);

Rondom het Nieuwe Kerksplein (o.a te hard rijden, tegen verkeer in rijden, verkeerd parkeren);

Zuiderstraat/Ged Voldersgracht (opeenhoping van vrachtverkeer);

Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat (te smal voor alle verkeerststromen).

Inmiddels zijn hypermoderne doch kleine camera’s op deze lokaties geplaatst die enige tijd -volstrekt objectief- de zaken gaan meten.

U kunt desgewenst het onderzoek van dichtbij volgen.