Eerder schreven we over het door de gemeente in gang gezette verkeersonderzoek. De onderzoekers zijn bezig met de uitvoering van de opdracht die de gemeente heeft gegeven. Ze spreken regelmatig over de voortgang van hun werkzaamheden met een zgn. klankbordgroep (de gemeente, de centrummanager en de wijkraad). Tweemaal tijdens de onderzoeksfase spreken zij hun werkzaamheden door met andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de besturen van de Vereniging van Eigenaren, besturen van straatverenigingen (winkeliers/horeca in een bepaalde straat), onze buurwijkraden, en andere door de gemeente bepaalde partijen.

De eerste bijeenkomst van deze belanghebbenden vond plaats op 3 september jl. Vandaag ontvingen we de verslagen van die bijeenkomst. Hierna lees je de toen gemaakte opmerkingen en de toen gepresenteerde concept-scenario’s. Dit zijn concepten omdat de voortgang binnen het onderzoek voortschrijdende inzichten op basis van gewogen opmerkingen die leiden tot gewijzigde inzichten.

Op 15 oktober is er een tweede belanghebbendenbijeenkomst waar weer (dat weten we nu) andere concept-scenario’s aan de orde zullen zijn. Dan is ook onze werkgroep Verkeer uitgenodigd.

De huidige planning laat zien dat de onderzoekers eind december van dit jaar klaar zullen zijn met hun onderzoek en hun adviezen dan zullen aanbieden aan het college van B&W.

Hierna lees je het verslag van de 1e avond en de getoonde concept-scenario’s:

Het concept-verslag en hier de concept-scenario’s.