, , , , ,

Verkeersonderzoek wijkvisie verkeer, vervolg

Eerder schreven we over het door de gemeente in gang gezette verkeersonderzoek. De onderzoekers zijn bezig met de uitvoering van de opdracht die de gemeente heeft gegeven. Ze spreken regelmatig over de voortgang van hun werkzaamheden met een zgn. klankbordgroep (de gemeente, de centrummanager en de wijkraad). Tweemaal tijdens de onderzoeksfase spreken zij hun werkzaamheden door met andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de besturen van de Vereniging van Eigenaren, besturen van straatverenigingen (winkeliers/horeca in een bepaalde straat), onze buurwijkraden, en andere door de gemeente bepaalde partijen. Wij hebben als wijkraad de afgelopen periode regelmatig overleg gepleegd met een groep bewoners in onze wijkverkeersgroep.

De eerste bijeenkomst van deze belanghebbenden vond plaats op 3 september jl. De tweede bijeenkomst vond plaats op 12 november j.l. Vandaag ontvingen we de verslagen van die tweede bijeenkomst. Hierna lees je de toen gemaakte opmerkingen en de toen gepresenteerde concept-scenario’s. Dit zijn concepten omdat de voortgang binnen het onderzoek voortschrijdende inzichten op basis van gewogen opmerkingen die leiden tot gewijzigde inzichten.

Op zondag 12 januari is er een soortgelijke bijeenkomst voor wijkbewoners en ondernemers in onze wijk waar weer (dat weten we nu al) aangepaste concept-scenario’s aan de orde zullen zijn. Je krijgt van de gemeente een uitnodiging voor deze bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Je kunt het proces en de keuzes dus nog beïnvloeden.

De huidige planning laat zien dat de onderzoekers in maart 2020 klaar zullen zijn met hun onderzoek en hun adviezen dan zullen aanbieden aan het college van B&W. De gemeente heeft het voornemen na hun besluitvorming de plannen uiterlijk in 2022 te hebben uitgevoerd.

Hier lees je de presentatie van de avond, het verslag van de 2e belangstellendenbijeenkomst en de getoonde concept-scenario’s.

Kom op zondagmiddag 12 januari vanaf 13 uur naar de Nieuwe Kerk. Save the date. We koppelen ook een ultrakorte jaarvergadering én een nieuwjaarsbijeenkomst (met hapje, drankje en live-muziek) vast aan deze middag gewijd aan de stand van zaken van het verkeersonderzoek.