Een groep wijkbewoners is, samen met de wijkraad, bezig na te denken over ‘het verkeer’ in onze wijk. Wat kan er beter en welke wensen op verkeersgebied hebben we?

Dat begrip ‘verkeer’ hanteren we breed, dus staan we ook stil bij de soms te smalle trottoirs, de leefbaarheid i.r.t. het verkeer, maar ook het fietsparkeren, of het verkeersborden-oerwoud in onze wijk en niet te vergeten de relatie tussen het verkeer en onze gezondheid.

We willen m.b.t. dat verkeer in onze wijk een visie opstellen zonder al te veel rekening te houden met de plannen, dan wel de vergezichten van ons gemeentebestuur. Als wijkbewoners hebben we ervaringen en deskundigheid genoeg als verkeersdeelnemer, toch?

We hebben al een paar thema’s in gedachten, maar u zou ons goed kunnen helpen als ook u uw knelpunten of wensen op het gebied van het verkeer in onze wijk zou willen doorgeven. Wilt u dat aub doen?

U kunt ons een kort berichtje sturen met uw knelpunten dan wel uw wensen.