De gemeente laat ons weten dat (kortweg) sinds 6 oktober jl. de uitbreiding van de horecaterrassen [gedurende de hele periode dat de anderhalve meter maatregel in de horeca geldt]  onder eerder genoemde voorwaarden van kracht blijft; als aanvullende voorwaarden gelden voor deze verlenging:

-dat terrasoverkappingen en terraswindschermen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is onder voorwaarden zijn toegestaan op de reguliere en uitgebreide terrassen;

-dat tot 1 mei 2021 ook terrasoverkappingen en terraswindschermen, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, zijn toegestaan op de reguliere terrassen. Een tijdelijke omgevingsvergunning tot maximaal 1 mei is hiervoor nodig;

-dat voor overkappingen en windschermen, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, op het verruimde terrasdeel op gemeentegrond het college geen toestemming geeft;

-dat nieuwe vlonders tot maximaal 1 mei 2021 onder voorwaarden zijn toegestaan op de reguliere terrassen;

-dat aan terrasverwarming op de het verruimde terrasdeel in het kader van duurzaamheid als voorwaarden worden verbonden: alleen aanzetten waar gasten zitten en alleen als gasten erom vragen;

-dat de gemeente een cofinanciering van warmtekussens gaat verzorgen voor maximaal € 30.000 uit de lopende begroting Duurzaamheid en Economie.

-dat horecaondernemers 50% korting krijgen op de aanschaf van warmtekussens met een maximum van € 1.500 per ondernemer. De cofinanciering stopt zodra de grens van € 30.000 is bereikt;

-dat bij eilandterrassen en terrassen aan de overkant van de weg elektrakabels over de weg niet worden toegestaan uit oogpunt van verkeersveiligheid;

-dat geen extra precario wordt gevraagd indien en voor zover een terras behorende bij een horeca-etablissement met inachtneming van de coronamaatregelen vergroot moet worden om maximaal hetzelfde aantal tafels/stoelen als voorheen mogelijk was, te kunnen plaatsen.

Je kunt hier het integrale B&W besluit lezen.

Wat vind je hiervan? Is het een goede zaak dat het gemeentebestuur de lokale horeca op deze wijze tegemoet komt? Of denk je daar mogelijk anders over? Laat het ons weten (dat is altijd anoniem) via een mailtje.