Deze week bracht NH nieuws verslag uit over de ontwikkelingen rond plan B. Ons wijkraadlid Jan Geerts kwam onder meer aan het woord. Ook gaf de wethouder degevraagd een reactie.

De zienswijze van de wethouder bracht wijkbewoner Bruno Braakhuis tot de volgende reactie.

Vijfhoek in nood

Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Een echte mug. Na 20 jaar Kleverpark heb ik sinds acht jaar een woning in de Vijfhoek. De Haarlemse Jordaan denk ik wel eens. Veel creatieven, sociale omgang en een actief buitenleven. Een woonwijk met kinderen, grenzend aan het centrum. Maar ook een wijk met veel (rijks- en gemeente-) monumenten en een middeleeuws stratenplan, gekenmerkt door smalle straatjes. Een wijk waar in de zestiende eeuw veel Vlaamse textielwerkers neerstreken, op de vlucht voor de Spanjaard. Een monumentale wijk die we als Haarlemmers moeten koesteren.

Dat laatste is de wijk niet gegeven. De druk op de wijk is enorm toegenomen en verlaagt niet alleen de leefbaarheid, maar brengt de wijk zelfs schade toe. Met de komst van navigatiesystemen worden vrachtwagens door de smalle straatjes gekoerst, waar ze met regelmaat vast komen te zitten, omdat ze bochten niet kunnen maken. En om los te komen worden vrijwel dagelijks paaltjes omvergeduwd en worden zelfs panden beschadigd. Eigenlijk is alles langer dan 6 meter volstrekt onhandig in deze wijk. Maar ook de parkeerdruk is enorm toegenomen en wordt er veel dubbel geparkeerd, zoals door bezoekers van de coffeeshop in de Doelstraat, die – en passant – niet zelden hun autoraampje opendraaien om hun afval op straat te lozen. Over de stikstofuitstoot en luchtverontreiniging moeten we maar niet te lang nadenken.

Voor de wijkbewoners en de wijkraad is dit aanleiding om een burgerinitiatief te starten, welke ikzelf ook ondertekend heb. Want ik koester mijn stad en mijn wijk. Een initiatief dat vrachtwagens en parkeerders van buiten de wijk wil weren om de leefbaarheid te verbeteren, de milieubelasting te doen afnemen en vooral de wijk te beschermen tegen schade. Inmiddels voldoet dit burgerinitiatief aan de wettelijke vereisten en staat deze geagendeerd bij B&W en de gemeenteraad. Met GroenLinks sterk vertegenwoordigd in beide hebben we dan ook hoop op een goede afloop.

Maar de eerste reactie van wethouder Berkhout (GroenLinks) verraadt het tegendeel. Naar zijn zeggen is de parkeergarage de Raaks vol en daarom kunnen de parkeerplaatsen niet gemist worden. Opmerkelijk, want parkeergarage Houtplein heeft – ook op drukke dagen – volop plaats over. Ik weet dat, want mijn vrouw heeft een parkeervergunning voor die garage. Dus dat argument houdt geen stand en al helemaal niet als we juist auto’s in het centrum willen weren. Dan is afname van parkeerplekken juist een middel. Belangrijker lijkt de lobby van ondernemers en heeft het er alle schijn van dat de wethouder daar de oren naar laat hangen, tegen de eigen idealen in. Want ook al is er nooit onderzoek naar gedaan, de angst voor afnemende omzet regeert. Het zou wethouder Berkhout sieren als hij eens gaat praten met zijn Utrechtse ambts- en partijgenoot van Hooijdonk. Die laat de eigen idealen prevaleren boven de druk van lobby. Respect.

GroenLinks heeft in Haarlem veel stemmen gewonnen dankzij die idealen en weerstand tegen economische motieven die het milieu en het klimaat de nek omdraaien. Daar spreekt de wijkraad, spreken de bewoners en spreek ik de wethouder op aan. Bescherm deze monumentale wijk en stem in met het plan om recht te doen aan de mensen die voor u hebben gestemd.

Bruno Braakhuis”

Hoe kijk jij er tegen aan?