Bij de agenda van de eerste vergadering van de nieuwe raad van 29 maart jl. bevond zich (na agendapunt 4) een tweetal documenten dat de nieuwe raad een beeld geeft van de ‘Staat van de Stad”.

Het zijn documenten opgesteld door de ambtelijke organisatie die een feitelijk beeld geven van de huidige situatie en de opgaven waar het stadsbestuur voor staat.

De gemeentesecretaris (hoofd van de ambtelijke organisatie) schrijft onder meer: “Hierbij bied ik u het informatiedocument aan met ‘factsheets’. De factsheets zijn een informatiebron voor (nieuwe) raadsleden. Tevens kunnen ze van dienst zijn bij het opstellen van een coalitieprogramma voor de periode 2018 – 2022.

Voor de factsheets is gebruik gemaakt van reeds beschikbare informatie
(cijfers, statistieken en vastgesteld beleid). De informatie wordt gecomprimeerd weergegeven met digitale verwijzingen naar brondocumenten.
 Op korte termijn [inmiddels bijgevoegd] ontvangt u ook een financieel afwegingsdocument. Dit document is nog in afwachting van de circulaire van het Rijk. Het document zal het huidige inzicht op de verwachte ontwikkeling van het begrotingskader bevatten en geeft hoofdafwegingen weer voor de nieuwe bestuursperiode met betrekking tot investeringen, schulden, het sociaal domein en het sluitend maken van de meerjarige begroting.

Onderwerpen en samenhang

De factsheets gaan over een aantal maatschappelijk en politiek relevante ontwerpen. Deze factsheets bevatten feitelijke en openbare informatie. Diverse factsheets bevatten dilemma’s die vragen om een bestuurlijke keuze. Er zijn geen nieuwe ambities en beleidswensen opgenomen.

Besturen vraagt om een lange termijn visie

Een aantal thema’s heeft een beduidend langere looptijd dan de vier jaar van een bestuursperiode, zoals de groei van de stad of de energietransitie en verduurzaming. De (Haarlemse uitwerking van) de trendstudie van Platform 31 geeft ook een beeld van ontwikkelingen op de langere termijn. Zie de desbetreffende factsheet. Het is van belang de consequenties voor die langere termijn in de afwegingen mee te nemen.”