De bevoorrading vanuit de Gedempte Voldersgracht/Zuiderstraat van met name de horecabedrijven in het Raaksgebied geeft regelmatig problemen. Grotere vrachtwagens rijden zich regelmatig vast op de hoek bij de Jopenkerk, waarna een groot deel van de straten dichtslibt. De wegen zijn te smal om elkaar te passeren. Ook dat geeft problemen. Zeker bij de Gedempte Voldersgracht, die is in dat deel tweerichtingsverkeer.

Het stilstaande verkeer geeft overlast in de vorm van lawaai, stank en fijnstof. Daarnaast ontstaat er schade aan gebouwen (ontzette geveldelen) en verkeersborden. Dit speelt ook op de hoek Gedempte Voldersgracht/Keizerstraat/Barrevoetestraat.

Extra probleem: koelwagens staan elke ochtend ongeveer een uur voor de Jopenkerk om van daaruit meerdere bedrijven te bevoorraden. Daarbij blijft de koelmachine aanstaan. Dit geeft veel geluids- en trillingsoverlast.

Een aantal bewoners en leden van de wijkraad hebben een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de gemeente om over de problemen en mogelijke oplossingen te spreken. Als vervolg daarop willen we in overleg met de afdeling verkeer van de gemeente en de Raaksondernemers.

Terzijde: we zijn ook alert op de verkeersgevolgen van de laatste nieuwbouw in het Raaksgebied (Raaks III aan de Wilhelminastraat).