Mede naar aanleiding van gesprekken met wijkbewoners de afgelopen periode hebben de vier centrumwijkraden (de WR Burgwal, WR Binnenstad, WR Heiliglanden/de Kamp en uw wijkraad) een verzoek ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders. Wij hebben het college verzocht vrachtwagens te weren in de woonstraten van het centrum.

Lees hier onze brief inclusief bijlage aan B&W.

We houden u op de hoogte van de voortgang van ons verzoek.