Een tijdje geleden schreven we over de wens bij de Haarlemse horeca om de openingstijden vrij te laten. We vroegen om reacties en die kregen we. Hartelijk dank daarvoor.

We hebben vervolgens ingesproken via een brief aan de Raadscommissie (RC) Bestuur, maar die schoven het agendapunt in januari door omdat B&W eerst een standpunt moest geven over dat horeca-voorstel. B&W heeft nu dat standpunt vrijgegeven en het agendapunt komt nu weer terug op de agenda van de Raadscommissie Bestuur van 13 februari a.s.

In het B&W voorstel aan de RC Bestuur staat onder meer dat de openingstijden van de horeca niet geheel vrij worden gegeven, maar wel worden verlengd (in het weekend van 04:00 naar 05:00 uur) maar dan met allerlei voorwaarden (bijv: ga je de kroeg uit na 02:00 uur, dan kom je er niet meer in, bij geen enkele horecagelegenheid). Als de RC instemt met die voorstellen, dan gaat er daarna eerst een overleg plaatsvinden met allerlei belanghebbenden, waaronder ook de centrumwijkraden.

Wordt dus vervolgd.