De gemeente heeft recent bekend gemaakt dat de honderden fietsparkeerplekken aan het Boereplein binnenkort verdwijnen in het kader van de bouw van Raaks fase III. Men gaat voor compensatie van deze verdwenen fietsenstallingen zorgen in de buurt.

Per abuis plaatsten we in onze nieuwsbrief van 23/02 een verkeerde tekening; dit is de juiste!

Zo heeft de gemeente inmiddels met een gele belijning op de trottoirs aangegeven waar de fietsen nu gestald mogen worden tijdens de bouwwerkzaamheden (dwz enige jaren).

Een bewoner aan de Raaks heeft geconstateerd dat het overgrote deel van de aangebrachte gele belijning om tijdelijk meer fietsparkeerplekken te creëren helaas géén effect zullen hebben. Met alle gevolgen van dien.

De meeste geel gearceerde plekken zijn aangebracht op plekken waar al jaar en dag fietsrekken staan. (Achterlangs)

 

Of er is geschilderd op plekken die ook al sinds jaar en dag als fietsparkeerplek worden gebruikt. (Hortusplein en Jacobstraat).

Slechts enkele arceringen bieden de door de gemeente beloofde EXTRA ruimte. Want er verdwijnen immers jarenlang honderden fietsenstallingen. Ook de gele arcering op de Raaks dient alleen voor verplaatsing van de fietsen die nu nog tegen de winkelpuien staan. Anders blijft er geen doorgang voor voetgangers, kinderwagens en rolstoelen over.

Dus binnen de meeste tot nu toe aangebrachte gele arceringen is geen enkele extra ruimte om de overloop op te vangen van de binnenkort verdwenen fietsparkeerstalling van het Boereplein. Vaak zijn gele lijnen geschilderd rondom plekken die al tijden gebruikt worden door fietsers. De ruimte aan de noordzijde van de Raaks wordt overigens niet benut voor extra stallingen.

De bewoner van de Raaks heeft zijn bevindingen aan de gemeente doorgegeven en wacht nu op antwoord.

Ook is de vraag aan de gemeente gesteld of de gele belijning (zonder verkeersborden) de handhavers (juridisch) in staat stelt hier op te kunnen treden.

We houden u op de hoogte.