, , ,

Waar komen de nieuwe afvalcontainers te staan?

Binnenkort krijg je een brief van Spaarnelanden. We schreven er eerder over. Het is de bedoeling van de gemeente dat we ook in het centrum ‘aan de bron gaan scheiden‘. Ons afval (de zes soorten: Textiel, Glas, Papier, Plastic-Blik-Drinkpakken, GFT én Restafval) gaan we als bewoner zelf scheiden en we brengen ons afval naar een afvalcontainer. GFT-rolemmmers staan -sinds de proef met de schillenboer- bijvoorbeeld in onze wijk nu alleen op de Gedempte Raamgracht.

De afvalcontainer kan zich ondergronds en bovengronds bevinden. Omdat er in het centrum niet erg veel ruimte is, staan die containers vaak altijd bij elkaar. Dat betekent in een aantal gevallen dat je er extra wandelingen (wel voor het goede doel!) bij gaat krijgen. De gemeente heeft overigens de richtlijnen opgesteld voor de nieuwe afvallocaties.

Je mag in de inspraakfase die nu gaat komen, opmerkingen maken, suggesties doen over de plekken van de nieuwe afvalcontainers. Vanwege de coranapandemie zijn er geen informatiebijeenkomsten. Je kunt je opmerkingen per chat, of via de telefoon of per mail duidelijk maken. Later kun je zelfs bezwaar maken tegen een locatie.

Als wijkraad kregen we van Spaarnelanden een sneak-preview van de concept-locaties voor de nieuwe afvalcontainers. Een paar zaken vallen ons op bij de plannen en daarom hebben we die opvallende zaken met Spaarnelanden gedeeld. Lees hier onze reactie op de plannen aan Spaarnelanden. Binnenkort kun je ook voor jouw adres de plannen voor ‘scheiden aan de bron’ beoordelen. We horen graag je reactie op de voorgestelde locaties van de afvalcontainers.

Later zal Spaarnelanden op basis van de ontvangen reacties een definitief plaatstingsplan voor de afvalcontainers maken. Tegen dat plan kun je bezwaar maken, als je dat wilt. Daar helpen we je desgewenst graag bij. Laten we de ervaringen over deze plannen dus met elkaar delen!