De gemeente laat ons weten dat er binnenkort weer twee nieuwe e-laadpalen zullen worden geplaatst. Dit gaat gebeuren op de kop van de Keizerstraat (nabij de Wilhelminastraat). Omwonenden krijgen van de gemeente deze brief ter informatie. Er is bezwaar mogelijk tegen deze plaatsing. De brief geeft ook aan hoe een e-laadpaal kan worden aangevraagd.