Binnenkort gaat het college van B&W het beleid voor evenementen voor de komende vier jaar bepalen inclusief het zogenoemde locatieprofiel (welk soort evenement mag voortaan op welk plein gehouden worden) voor de verschillende pleinen (Nieuwe Kerksplein, Botermarkt, Hortusplein en Boereplein) in onze wijk. De gemeente gaat bij elke aanvraag richtlijnen voor die evenementen hanteren.

We ontvingen recent de concept-plannen van de gemeente en als wijkraad mogen we er op reageren. Daar krijgen we twee weken tijd voor. Nadat B&W heeft besloten, is er overigens nog tijd voor inspraak en waar nodig voor formeel bezwaar.

Het lijkt ons een goede zaak deze voornemens van de gemeente met u te delen en we horen graag, via de mail, uw reactie. Als u wilt reageren, doet u dit dan wel aub voor 12 november?