De straatnamencommissie, onder voorzitterschap van de burgemeester, heeft besloten enkele straatnamen in onze wijk te wijzigen. Zo krijgen we in de wijk (Raaks 3) er een Twaalf Apostelenstraat bij.

De commissie hanteert de volgende argumenten.

“Om de namen in de omgeving aan te laten sluiten is er gekozen om het deel van de Zuiderstraat tussen de Zijlvest en de Gedempte Voldersgracht te hernoemen naar de Twaalf Apostelenstraat. Er bestond een Hofje der Twaalf Apostelen (werd ook wel Hofje van Oud Alkemade of Hofje van Claas van Heussen genoemd), oorspronkelijk gelegen in de Barrevoetesteeg en gesticht in 1538 door Nicolaas van Heussen, burgemeester van Haarlem. Het hofje bestond uit twaalf huisjes, in 1882 overgebracht naar de Voldersgracht en in 1966 ontruimd.

Het Luiteplein wordt opgeheven, dit blijkt geen openbaar gebied te zijn en er zijn geen adressen aanwezig en daarom gebruiken we nu de naam  Luite als Luitestraat in het verlengde van de Oude Zijlvest tot aan de Twaalf Apostelenstraat waar we niet kunnen adresseren voor huisnummer 1. De naam Luitestraat verwijst naar de Luitesteeg die hier vroeger liep en in 1981 bij het her ontwikkelen van het gebied is opgeheven.”