Wie is de bordenophanger?

We hoorden van wijkbewoners dat op verschillende plekken in de wijk iemand borden heeft opgehangen. De borden (gespijkerd op een boom bijvoorbeeld) hebben als boodschap: “Verboden te roken”. Navraag bij de gemeente en bij Spaarnelanden leert ons dat het om een particulier initiatief gaat.

Wil de bordenophanger ons aub misschien informeren welk motief hier achter zit?