We schreven eerder over het plan van de winkeliers/horeca van het centrum (de BIZ BInnenstad) om bezoekers van het centrum in de openbare ruimte via hun wifisignaal (zonder toestemming) te gaan volgen.
We stelden op 6 december jl. schriftelijke vragen zowel aan de initiatiefnemers van dit plan (de BIZ) en aan de gemeente die (in hun openbare ruimte) instemt met deze plannen.
Tot op heden, we zijn drie maanden verder, kregen we geen antwoorden van beide instanties.

Tijdens de Raadscommissie Bestuur van 16 januari jl. heeft, bij de rondvraag, de burgemeester gemeld dat de gemeente de BIZ-plannen heeft getoetst aan de wetgeving op dit terrein (de AVG) en hij zei verder: het (…) is in overeenstemming met alle regels die er op dat punt bestaan.”
Desondanks kregen we nog geen antwoord op onze vragen van de gemeente en de BIZ.

Vanzelfsprekend hebben we weer gerappeleerd en we beraden ons op andersoortige stappen.
Het onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgevens instelt bij de gemeente Enschede (waar dezelfde technieken worden gehanteerd als straks in Haarlem) loopt nog. Voor de handhaver van de wet is het antwoord op de vraag of dit project binnen de wettelijke kaders valt, dus nog niet duidelijk.