We schreven eerder over ‘wifitracking’ in ons centrum. Samen met andere centrumwijkraden dienden we een WOB-verzoek in. De ontvangen bestanden hebben we bestudeerd en we hebben enkele voorlopige conclusies getrokken. We verwachten deze maand nog een serie antwoorden van het college op onze laatste vragen.

Als je bent geïnteresseerd in die WOB-bestanden, laat dan even van je horen. We stellen deze set met bijna 80 bestanden graag beschikbaar. Veel van de informatie is overigens zwart gelakt, want niet-openbaar (volgens het college).

Een van de belangrijkste conclusies die we uit de ontvangen bestanden kunnen trekken is de volgende. Een grote groep ondernemers (BIZ-Binnenstad) wilde in de herfst van 2019 bezoekers in de openbare ruimte (eigendom van de gemeente) van het centrum van de stad zonder hun voorafgaande toestemming via hun gsm volgen. Men vroeg de gemeente om mee te betalen. De wethouder wilde driejaar lang voor 50% bijdragen aan dat project en wilde ook mee praten over de 20 lokaties in het centrum én de gemeente wilde meepraten over de wijze van communicatie.

We constateren dat bij het beoordelen door de gemeente van dit voornemen van de ondernemers ‘de economie’ als enig criterium de overhand heeft gehad. Er is geen eigenstandig onderzoek van de gemeente door ons aangetroffen waar het jouw privacy betreft. Toch schrijft het college ons ‘dat je als bezoeker van de stad onbespied op straat moet kunnen lopen’. Voldoet dit BIZ-project nu wel of niet aan de privacywet (AVG)? De gemeente deed er geen zelfstandig onderzoek naar. Maar de gemeente had dus wel het voornemen voor drie jaar partner in dit project te willen zijn. Nu, als gevolg van onze vragen en vragen van raadsleden, heeft B&W besloten die subsidie aan de BIZ (en dus deelname aan het project) voorlopig op te schorten.

Verder bleek ons ook uit de ontvangen stukken dat er al enige tijd twee wifi-sensoren in de Grote Houtstraat actief zijn. Je wordt dus (zonder dat dit is gecommuniceerd) al via je gsm (zonder je voorafgegeven toestemming) gevolgd in de stad. De gemeente is hier van op de hoogte.

Later komen we terug op onze bevindingen.