Sinds 6 december 2019 wachten wij op antwoorden op onze schriftelijke vragen die we aan B&W hebben gesteld. Dat is ruim vier-en-een-halve maand geleden. Onze vragen gaan over het voornemen van ondernemers in het centrum om bezoekers/bewoners (zonder vooraf verkregen toestemming) te gaan volgen in de openbare ruimte (eigenaar: de gemeente) van het centrum via de wifi-functie van hun gsm.
Wel hoorden we regelmatig dat de antwoorden spoedig zullen volgen. Nu de informatie niet tot ons komt, gaan we die ophalen.

Onze wijkraad heeft daarom samen met de centrumwijkraden “Heiliglanden de Kamp” en “Binnenstad” een zogenoemd WOB-verzoek ingediend. Lees hier dat verzoek van drie centrumwijkraden.