We schreven eerder over wifi-tracking in het centrum. Via de antwoorden op onze WOB-vragen kregen we de zekerheid dat er -zeker sinds september 2019- bij de gemeente bekend is dat er, zeer waarschijnlijk al zeven jaar, wifisensoren in de openbare ruimte van het centrum hangen. Deze sensoren volgen je (met jouw unieke gsm) met een commercieel doel, zonder dat je daartoe voorafgaande toestemming hebt gegeven. Die voorafgaande toestemming is verplicht in de privacywet.
Ja, iedere dag weer word je in het centrum gevolgd. Dit terwijl B&W ons eerder schreef dat je je in de openbare ruimte van onze gemeente onbespied moet kunnen wanen.

We poogden de gemeente tot handhaving te krijgen van deze met de privacywet (de AVG) strijdige kwestie. De gemeente gaf als antwoord dat ze niet kan handhaven, omdat er op dit gebied nog geen gemeentelijke regels bestaan. Maar de gemeente schreef ons eerder ook niet uit te willen zoeken waar die wifisensoren hangen. Dit in verband met de privacy van de ondernemer(s). Jazeker.
Mede om die redenen zonden we de gemeente vorige maand een formeel handhavingsverzoek.

We ontvingen van B&W deze week antwoord op onze brief waarin wordt geschreven dat zij ons verzoek tot handhaving hebben doorgezonden naar de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op de privacywet (AVG).
Onze lokale wet (de Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeenteraad regelt van alles (lees maar eens…). Het wordt, denken we, tijd dat ook regels en handhaving van ‘wifitracking’ in de openbare ruimte daar onderdeel van gaan uit maken. Een passend artikel “Afdeling 11, artikel 2:53 Bespieden van personen” is al gereserveerd, lijkt wel. Wordt vervolgd.