Er ontwikkelen zich gelukkig diverse deelprojecten van ons wijkproject ‘Wijk op Groen’ in de wijk.

De gemeente vraagt, alvorens voor de uitvoering van de plannen geld beschikbaar te stellen, altijd aan iedere projectgroep om de resultaten van een zgn. draagvlakonderzoek voor te leggen. Meestal kan dit beperkt worden tot de straat of de directe omgeving. Bij het project Nieuwe Kerksplein vraagt de gemeente om een groter draagvlakonderzoek omdat dit plan een belangrijk onderdeel van onze wijk betreft.

Ook in 2018 zijn er mogelijkheden om nieuwe inititatieven te starten. We informeren u graag over de mogelijkheden voor ondersteuning.

Begin 2017 publiceerden we een speciale nieuwsbrief over Wijk op Groen.