We hebben de balans opgemaakt. Veel aanmeldingen hebben we ontvangen. Meer dan vorig jaar. Ons wijkdiner op maandag 27 november gaat dus door! Alle wijkbewoners die zich tot en met 29 oktober hebben aangemeld, hebben daarover bericht ontvangen.

Om diezelfde reden kunnen we vanaf heden geen aanmeldingen meer honoreren. Dat vinden we jammer. Maar volgend jaar is er weer een wijkdiner.