, ,

Wijkdiner verschoven, plantenbakken Grote Houtstraat en meer …,

Beat Plastic Waste

Op het Doelenplein, bij de bibliotheek, staat deze weken een kasteel van plastic afval. De bibliotheek vraagt hiermee aandacht voor vervuiling door plastic. In de bibliotheek is meer hierover te vinden. Ze heeft, met andere bibliotheken, ook een speciale site: www.beatplasticwaste.com

Het kasteel is van de stichting Juttersgeluk. Het afval is overwegend afkomstig van het strand van Zandvoort en Bloemendaal. Meer weten over deze stichting: www.juttersgeluk.nl 

Wijkdiner wordt Nieuwjaarsdiner …. tenminste, dat hopen we

Twee weken terug schreven we dat het wijkdiner in de Nieuwe Kerk na een jaar ‘coronapauze’ op 22 november door zou gaan. Helaas ligt Corona opnieuw dwars. We blijven optimistisch hopen dat het diner als “Nieuwsjaardiner” in januari kan doorgaan. Wie aangemeld was en ook een plaats had (wachtlijst!), is inmiddels geïnformeerd. We laten weten via onze kanalen of en wanneer het diner doorgaat en of er (alsnog) plaatsen beschikbaar komen.

Plantenbakken in de Grote Houtstraat

De gemeente wil, nog voor het einde van het jaar, acht plantenbakken met zitjes van hout plaatsen in de Grote Houtstraat, tussen de Nieuwstraat en het Proveniersplein. De bakken worden gevuld met sfeerbepalende planten en kleine  boompjes. Het moet er in ieder seizoen aantrekkelijk uitzien. Een snelle actie, die dit stukje Grote Houtstraat ongetwijfeld een beetje mooier maakt. De foto’s geven een idee van de materialen. Wij vinden het heel mooi. Complimenten, vragen of anders kunnen worden verstuurd naar Mw. I.P. Hamer: iphamer@haarlem

Fietsroute ‘BobarKei’ en groenslingers

De planvorming over de herinrichting van de Barrevoetestraat en Keizerstraat gaat het laatste stadium in. We berichten eerder dat het een groene fietsstraat met groen in bakken en tegen de gevels. Ook groenslingers over de straat heen, van gevel naar gevel, waren gedacht. Op de foto zijn die denkbeeldige groenslingers ingetekend op ca. 4 meter, de maximale hoogte van een forse vrachtauto.

Hoger dan getekend zouden ze moeten komen voor hoge auto’s. Wonderlijk, want de feestverlichting hangt ook ongeveer op 4 meter. Ook een brandweerauto houdt zich aan die 4 meter. Nog hogere auto’s zijn vast niet gewenst in een fietsstraat. Volgens de gemeente was er ook weinig animo voor de groenslingers. De adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (ARK) adviseerde daarom van de groenslingers af te zien.

De wijkraad vroeg zich af hoe het zat met die animo en heeft inmiddels van nagenoeg de hele Keizerstraat (iedereen die we konden bereiken) namen van ondernemers en bewoners verzameld die enthousiast zijn over die groenslingers. En van de Barrevoetestraat ook een aantal, voor zover we die konden bereiken. We hebben dit heden onder de aandacht van de gemeente gebracht. We zijn benieuwd naar de reactie en ook nog nieuwsgierig naar ondernemers en bewoners uit de Barrevoetestraat, die enthousiast zijn over de groenslingers.

Het ontwerp vindt u hier (punt 6)

Kort nieuws

  • Volgende wijkraadsvergadering: naamdag 13 december, 19 uur. U bent altijd welkom. U kunt ons ook mailen. De notulen van de vergadering van 11 oktober vindt U hier.
  • Haarlem is op 23 november jarig! Het is dinsdag 776 jaar geleden dat Haarlem stadsrechten kreeg. De burgers van de stad werden in die tijd ook wel ‘poorters’ genoemd. Wat betekende het stadsrecht voor hen? Lees meer ›
  • De Oude Zijlvest is vergaand gereed. Ook bomen zijn reeds gepland.
  • We zagen bordjes naar de fietsenstalling “Broereplein”. Waarschijnlijk wordt bedoeld de nieuwe stalling in Raaks III die nog niet open is. De bordjes staan er alvast.
  • Zonnepanelen op een monument of beeldbepalend dak? Dan hebben we goed nieuws; de gemeente verruimt het beleid. Klik hier voor meer informatie. Reageren kan nog tot 8 december.
  • De gemeente wil 151 oude bomen kappen, omdat ze niet meer te redden zijn. De bomenridders willen graag een second opinion. Ze vragen een petitie te tekenen voor deze second opinion. Klik voor deze petitie hier
  • “Brood van de Engelen”; Panis Angelicus is een hommage aan Antonius van Padua en zijn Haarlemse schare aan verdeel- engelen. Een sprankelende ‘liturgie’ van beeldend theater uitgevoerd door de Moving Academy for Performing Arts (MAPA) in de Groenmarktkerk. Donderdag 2 december 19:30 uur en vrijdag 3 december 20:00 uur. Meer informatie en reserveren: www.mapa.nl.