, , ,

“Plan B”, Autodelen, E-scooters, Afvalcontainers, ….

Bij Raaks III wordt inmiddels aan het dak gewerkt

Wijkraad vergadert op 8 februari

De wijkraad vergadert op 8 februari digitaal. Heb je iets te melden of wil je digitaal deelnemen? Mail ons: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl. Binnenkort zijn er ook digitale verkiezingen. Je kunt je nog beschikbaar stellen.

Plan B

Op 11 februari, ca. 19.20 uur komt “Plan B” in de raadscommissie “Beheer” aan de orde (zie de stukken). We spraken vooraf met raadsleden, ambtenaren en de wethouder. Je kunt de commissievergadering digitaal bijwonen. De wijkraad is digitaal aanwezig om vragen te beantwoorden.

Autodelen

Onder de naam iZoof namen in 2018 Haarlemse buurtbewoners in het Ramplaankwartier en de Planetenwijk het initiatief tot een concept voor elektrisch autodelen vóór en dóór bewoners. Met elektrisch autodelen willen zij stadsbreed (parkeer)ruimte vrijmaken, de luchtkwaliteit en leefbaarheid verbeteren en daarmee bijdragen aan de toekomstbestendigheid van onze mooie stad. In onze wijk was er eerder al een mogelijkheid voor proefrijden. We berichten hier eerder al over. Ons buurtschap nodigt je van harte uit voor een Online Meet-up 18 februari  van 19.45 – 21.00 uur

Oude Filmbeelden

Elena Nastase en Marcus Alkemade hebben wederom oude filmbeelden gedigitaliseerd. Hiervoor dank. Ondertussen zijn er alweer nieuwe oude beelden en geluidsopnamen opgedoken. Heb je nog oude filmbeelden of tips?  We willen ze graag veiligstellen en komen mogelijk van pas bij een volgende jaarvergadering.

Maria

Op 24 januari is Maria overleden. Deze markante wijkbewoonster woonde vele jaren in onze wijk. Ze was ook jarenlang een geliefde gymjuf. Wie in de Vijfhoek kende haar niet?

Afvalcontainers

Je hebt de nieuwe afval containers misschien al gezien. In het oostelijk deel van de wijk (bij de winkelstraten) zijn deze beveiligd met pasjes. Maar als je denkt ik ga naar de winkel en neem gelijk kranten of glas mee dan heb je in veel gevallen pech. Ze werken met pasjes voor omwonenden. In het oostelijk deel staan ook geen groencontainers (GFT) en weinig voor Plastic, Blik en Drinkpakken PBD). Deze zijn, volgens ons, ook zonde van het geld en zonde van de schaarse ruimte. Nascheiden is efficiënt en goedkoper. Uiteraard zijn we wel voorstander van afvalscheiden. Maar de services kan o.i. met name in het oostelijk deel van de wijk wel beter. Eerder was hierover een enquête in het Centrum.

Vertegenwoordigingen

  • Uitgaan en handhaving: De wijkraad nam 19 januari jl. deel aan een digitaal “uitgaansoverleg”. Uitgaansoverleg met deelname van de wijkraden Binnenstad en VRD, met als voornaamste uitgangspunt “uitgaansoverlast” heeft tot 19 januari jl. 2 keer eerder plaatsgevonden. De eerste 2 overleggen waren met de burgemeester, handhaving, bewoners van de Smedestraat en omgeving en de wijkraden Binnenstad en VRD. Bij het overleg van  19 januari waren meer betrokken partijen vertegenwoordigd: Handhaving, horeca, nachtwacht (bevorderen nachtcultuur Haarlem), wijkraden Binnenstad en VRD. Beide wijkraden hebben bij herhaling benadrukt dat een regulier overleg, zoals bijv. het reguliere daklozenoverleg, waar alle betrokken partijen bij aansluiten, het onderlinge begrip vergroot, waarbij gezamenlijk eventuele problemen, zoals de uitgaansoverlast, kunnen worden opgelost. Wordt vervolgd.
  • Mobiliteitstafel, HaarlemKlem: Net als “Plan B” is dit een burgerinitiatief, opgericht om de decennia oude impasse rond bereikbaarheid van Haarlem en de aangrenzende gemeenten te helpen doorbreken. We waren 19 januari erbij. (zie verslag). Interesse: meld je aan www.haarlemklem.nl/
  • Opvang Wilhelminastraat: Op 25 januari jl. was er weer het periodieke (3 x per jaar) digitale overleg over de daklozenopvang in de Wilhelminastraat. Er is nu 24 uur opvang. Aan dat overleg neemt Annette deel namens de wijkraad VRD en Maarten uit naam van de bewoners van VvE de Zijlpoort. Er zijn weinig tot geen klachten uit onze buurt. De Dekamarkt heeft wel bij herhaling last van overlast, veroorzaakt door cliënten van de daklozenopvang en andere overlastgevers. De reden van het geringe aantal klachten wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door de Coronarust op straat en de sluiting van horeca en winkels. Wordt vervolgd.
  • Nieuw groenbeleid: Van oktober tot januari (meerdere sessies) vertegenwoordigden we de Centrum Wijkraden voor het opstellen van een nieuw Groenbeleid van de gemeente.

E-scooters

Naast de electrische deelauto’s van iZoof heeft U deze deelscooters misschien ook al gezien in onze wijk? De elektrische deelscooters van Go Sharing en Felyx zijn beter voor het milieu en geven weinig rompslomp. Ze blijven een jaartje als proef/pilot, om te kijken hoe ze bevallen. Worden ze gebruikt om mensen uit de auto te houden of door jongeren, die anders de fiets hadden genomen. Veroorzaken ze hinder (hiertegen worden o.a. technische foefjes ingezet) of niet. De praktijk moet dat leren. Als ze mogen blijven komen er regels waaraan ze moeten voldoen.

Zuinig aan doen

Door de gemeente zijn we, t.o.v. 2020, € 620 gekort op onze subsidie, binnen het kader van de nieuwe wijkradenverordening. Haarlem heeft al zo’n 50 jaar wijkraden. Terecht wordt zo af en toe de verordening bijgesteld en daarmee ook de verdeelsleutel van de subsidie. De gemeente probeert de subsidie eerlijk te verdelen met die sleutel. Helaas krijgen wij daardoor nu minder geld. I.v.m. Corona wordt ook voor “Binnenblad” een moeilijk jaar. Uiteraard steunt de wijkraad “Binnenblad”, waar mogelijk.