Op donderdag 13 november 2014, heeft er een vergadering plaats gevonden van de Commissie Samenleving van de gemeente Haarlem. Tijdens deze vergadering is o.a. de 24 uurs opvang ter discussie gekomen, waarbij er voor de bewoners de mogelijkheid was om in te spreken.

Namens de wijkraad Vijfhoek/Raaks/Doelen heeft de voorzitter deze kans benut om het volgende aan de commissieleden mede te delen:

Tekst spreektijd 13 november 2014 in de commissie Samenleving.

Geachte commissieleden,

In eerste instantie wilde ik vanavond in de 3 minuten, die mij ter beschikking staan, ingaan op een paar voor de wijkraad essentiële punten zoals Veiligheid en beveiliging van de panden aan de Wilhelminastraat en de Gravinnesteeg. Immers daar valt of staat , ook voor de toekomst, de geloofwaardigheid van het beleid van dit gemeentebestuur.

Een ander punt is de haalbaarheid en houdbaarheid van de toezeggingen . Een beleid dat uitgaat van organisatie, efficiëntie en financiën en pas daarna kijkt naar het welzijn van de bewoners en haar omgeving, laadt een grote verantwoordelijkheid op haar schouders. Als in de nabije toekomst blijkt dat financiën en efficiëntie er voor zorgen dat de methadon verstrekking toch naar de Wilhelminastraat gaat ontstaat, behalve ongeloof ook daadwerkelijke maatschappelijke onrust.

Hoe serieus worden omwonenden genomen ? Hoe wordt er omgegaan met klachten, hoe kun je voorkomen dat mensen NIET meer melden, omdat het gevoel bestaat dat er toch niets mee gebeurt ? Statistieken worden dan zeer ongeloofwaardig en vormen geen enkele aanwijzing meer over de werkelijke omvang van het probleem.

Vervolgens wilde ik het hebben over de omgevingsproblematiek die zich uitstrekt ver voorbij de eerste paar honderd meter vanaf de locatie. Wilsonplein met zijn kinderspeelplaats, de schouwburg zijn daarvan 2 voorbeelden.
Hoe borgt u de veiligheid en leefbaarheid op die ,wat verder , gelegen plaatsen ?

Maar, beste commissieleden, ik werd gisteren en vandaag geconfronteerd met mails van allerlei partijen uit de buurt van de Wilhelminastraat. Bezwaarschriften, petities, vergezeld van meningen en opinies die van dusdanige omvang zijn dat ik er stil van werd en er stil bij wil staan. Deze bewoners van onze wijk willen gehoord worden, willen dat hun argumenten serieus genomen worden en willen een gelijkwaardige dialoog met de beleidsdragers van deze gemeente. Ik breek een lans voor deze mensen omdat ze boven puur eigenbelang uitstijgen en hun omgeving veilig, schoon en leefbaar willen houden.

De wijkraad is er voor ALLE bewoners. Het is onze maatschappelijke plicht om ook voor de dak- en thuislozen een menswaardig onderkomen te creëren. De verscheidenheid van denken in onze wijk is een goed democratisch beginsel. Zorg ervoor dat u dat nooit uit het oog verliest. Openheid van bestuur, openheid van dialoog, en het serieus nemen van alle partijen moet in ieders visie verankerd zijn.
Ik wens u , namens alle bewoners van onze wijk veel wijsheid toe, gepaard met een open blik naar het welzijn van allen.

Arjan van Minderhout

Voorzitter Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.