Haarlem kent vijf stadsdelen en “het Centrum” is er daar eentje van. Dat stadsdeel Centrum is het kleinste stadsdeel van Haarlem en heeft één formlee wijk “de Oude Stad”. Deze wijk bestaat weer uit zes buurten. In het historisch hart van de stad wonen bijna 14.000 Haarlemmers.
Het Centrum is rijk aan monumenten. Ook het NS Station, het busstation, podia, musea en het grote winkel- en uitgaansgebied maken deel uit van dit deel van Haarlem.

De zes buurten van het centrum zijn:

  • Stationsbuurt
  • Binnenstad
  • Bakenes
  • Burgwal
  • Vijfhoek
  • Heiliglanden

Het stadsdeel Centrum van onze stad kent vier wijkraden:

wijkraad Binnenstad;

wijkraad Burgwal;

wijkraad Heiliglanden/de Kamp;

-wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen.

Deze vier centrumwijkraden (CWR) werken bij bovenwijkse thema’s samen en stemmen met elkaar standpunten af. Ook verdelen zij samen taken waarbij de ene wijkraad soms een andere vertegenwoordigt. Onderwerpen die recent, dan wel nu nog, speelden zijn onder meer: regulering en handhaving van AirBnB, visie op mobiliteit, toeristische visie, de verkeerssituatie op de Gedempte Oude Gracht, wifitracking in het centrum, veiligheid in het centrum, Stadsdistributie, weren van vrachtverkeer in de woonstraten van het centrum.