Samenstelling wijkraad

De wijkraad bestaat uit de volgende (project)leden:

 • Annette Schild, lid
 • Jan Geerts lid, secretaris
 • Marlies Dingenouts, projectlid
 • Jan Teitsma lid, penningmeester
 • Jeanine van der Sanden, projectlid
 • Dick Smit, lid, voorzitter
 • Els Clement, projectlid
 • Jenne Olijve, lid, huismeester
 • Jan Hoving, projectlid Binnenblad
 • Marianne Mathijssen, projectlid
 • Femke Schukking, projectlid

Contact

Je kunt de wijkraad bereiken via: post@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl . We zullen daarna snel contact met je opnemen.