Samenstelling wijkraad

De wijkraad bestaat uit de volgende (project)leden: