Samenstelling wijkraad

De wijkraad bestaat uit de volgende (project)leden:

  • Annette Schild, lid
  • Jan Geerts lid, secretaris
  • Marlies Dingenouts, projectlid
  • Jan Teitsma lid, penningmeester
  • Jeanine van der Sanden, projectlid
  • Dick Smit, lid, voorzitter
  • Els Clement (projectlid)
  • Jenne Olijve (aspirant-lid)
  • Jan Hoving (projectlid Binnenblad)
  • Marianne Mathijssen (projectlid)
  • Femke Schukking (projectlid)