Annette Schild

Mijn naam is Annette Schild en ik woon al 20 jaar in het Brouwershofje, met veel genoegen. In het dagelijkse leven doe ik  verschillende dingen, ik sta op de Noordermarkt in  Amsterdam en ook hier op de Botermarkt. Zeker op de Botermarkt verkoop ik echt van alles, van boeken, curiosa tot kleding en zonnebrillen. Als mensen eenmaal weten dat je op de markt staat, krijg je van alles aangeboden en ik ben er blij mee! Ik ben ook ambassadeur van Spaarnelanden, coördinator Burennetwerk Vijfhoek,  gespreksleider bij de depressievereniging en nog wat dingen. Ik hou duidelijk van afwisseling,

IK zet me graag in voor mensen en ook voor de mensen in mijn wijk, vandaar dat ik al meer dan 3 jaar in de wijkraad zit. Ik heb de portefeuille sociaal en ik organiseer en coördineer de evenementen in de wijk, zoals het wijkdiner en de Pleinpicknick. Vooral op de Pleinpicknick ben ik trots, omdat ik dat zelf bedacht heb en helemaal heb uitgewerkt. Dankzij de vele vrijwilligers en artiesten uit onze wijk is het een geweldig feest geworden en ik hoop dat het in de toekomst weer mogelijk is!

Jan Geerts

Ik woon samen met Rika reeds 40 jaar in de Lange Annastraat. Het 400 jaar oude huis hebben we in onbewoonbare staat gekocht en zelf, voor die tijd, erg duurzaam gerestaureerd. Onze tuin, van hergebruikte materialen, is toegankelijk via de Koopallepoort. Deze is ooit uitgeroepen tot de mooiste tuin van de stad. Restaureren is ook een hobby: ik heb een houten visserschip uit 1889 (Zuiderzee Botter) gerestaureerd.

Na enkele jaren op architectenbureaus gewerkt te hebben heb ik tussen 1981 en 1986 een bouwbureau gehad in het toenmalige wijkgebouw in de Doelstraat. Als verbouwleider heb ik het opknappen van ca. 450 huizen in het Centrum alsmede de wijkraden bij (destijds vele) stadsvernieuwingsprojecten gecoacht. In die jaren moet ik toch wel ca. 120 wijkraadsvergaderingen hebben bijgewoond. “Call-A-Car” (autodelen in 1993) en “Raaks Anders” (planvorming Raaks) waren activiteiten in het verleden. 17 jaar heb ik voor de Erwtensoep gezorgd bij de fameuze kerstnacht in onze wijk. Nu ben ik vooral bekend van de “Verkeersvisie” en “Plan B”.

Na een studie informatica heb ik 10 jaar op de Universiteit van Leiden gewerkt t.b.v. Internetprojecten. Daarna werkte ik in het bedrijfsleven en voor de overheid als ICT-Architect en Consultant op grote ICT-projecten. De laatste jaren doe ik vooral Cybercrime projecten. Naar mijn werk (Utrecht) ga ik liefst op mijn Speedbike.

Rika en ik hebben 3 zonen (waarvan helaas 2 overleden) en twee kleinkinderen. Ik mag verder graag fotograferen en nog altijd verbouwen. Met onze sloep zijn we regelmatig op het water te vinden. Jarenlang ben ik vrijwel doof geweest maar sinds een operatie in 2018 kan ik weer redelijk horen.

Ik ben er trots op de wijkraad jarenlang (niet als lid maar juist) ondersteunend heb kunnen dienen. Niettemin ben ik, voor dit moment, voorzitter en secretaris.

 

Jenne Olijve

Ik ben Jenne Olijve. Ik ben 68 jaar. Ik woon sinds augustus 2019 met mijn vrouw in de Gierstraat. We komen uit Emmen. We hebben drie kinderen en drie kleinkinderen. Ik heb 41 jaar in het basisonderwijs gewerkt. Hiervan 18 jaar als directeur. Ook heb ik vrijwilligerswerk in kerk en in verschillende verenigingen gedaan. Momenteel ben ik vrijwilliger in de Bavo en Bavowinkel, vrienden van de Bavo en oecumenische werkgroep door de week in de Bavo.

Sinds januari 2020 ben ik lid van de wijkraad Vijfhoek. Ik heb het penningmeesterschap van Jan Teitsma overgenomen. Ik ben penningmeester van verschillende verenigingen geweest en ook in voormalige baan als directeur had ik veel met financiën te maken. Ik wil me graag inzetten voor de wijk Vijfhoek, Raaks en Doelen.

 

Maarten Kleinman

Komende weken houden we online wijkraadsverkiezingen. Maarten Kleinman stelt zich voor als aspirant-wijkraadslid:

“Ik woon sinds 2014 in Haarlem en kijk vanuit mijn loggia aan de noordkant van de Raaks, boven de fietsenzaak, richting de Vijfhoek. Toen de samenstelling van de wijkraad onlangs wijzigde, ben ik benaderd of ik er voor voelde aspirant-lid te worden. Ik woon namelijk 15 meter buiten de wijk en daarmee ben ik formeel een “buitenlander”. De noordkant van de Raaks valt namelijk onder wijkraad Binnenstad, maar het is toegestaan 1 lid van buiten een wijk te laten aanschuiven in een wijkraad. Ik ken de huidige voorzitter (Jan) van de wijkraad al sinds 2019. Ik heb hem destijds leren kennen vanuit ons gezamenlijke interessegebied op het vlak van de energietransitie in het algemeen en hoe gaat onze gebouwde omgeving van het aardgas af. Een lastig probleem, net als verkeer, en andere zaken, die horen bij het Centrum en ook niet direct bij de grenzen van de wijk ophouden. Ook was ik al actief in de inloopspreekuren van de wijkraad VIjfhoek, Raaks en Doelen, contactpersoon voor de opvang van de Wilhelminastraat en met leden van andere wijkraden in het Centrum actief op het gebied van verkeer en afvalscheiden. Zitting nemen in de wijkraad is een vervolgstap, die ik na ampele overwegingen heb ik genomen.

Ik heb 40 jaar in de automatisering gewerkt bij Amsterdamse dochters van grote Franse banken. De laatste dochter waar ik werkzaam was, is in 2006 overgenomen door een groot Amerikaans conglomeraat. Een niet geringe cultuurverandering. Inmiddels ben ik met pensioen, heb een LAT-relatie en besteed mijn vrije tijd o.a. aan vriendin, dochter, zoon en kleinkinderen. Ook ben ik vrijwilliger verbonden aan het Dierentehuis in Zandvoort, bij de afdeling honden 🦮.  De honden hebben hun getuigschrift in de vingers van mijn rechterhand gezet; het was mijn eigen schuld.

De Vijfhoek is de Jordaan van Amsterdam, kleinschaliger, maar even fraai. Mooie soms monumentale huizen, leuke terrassen aan het Nieuwe Kerksplein, de  Botermarkt en de Wolstraat, super bij mooi weer. En niet te vergeten de restaurants, waar het goed toeven is. Het leuke aan het lid zijn van een wijkraad is, naar mijn mening, dat je kennis maakt en van gedachten wisselt met bewoners, leden van andere wijkraden, medewerkers van de gemeente, raadsleden en leden van het college van B&W. “

.