Op woensdag 30 mei om 19:00 uur houden we weer een wijkschouw. Wijkbewoners, deskundigen en de wijkraad kijken dan op straat hoe het zit met de veiligheid, het vandalisme en kwaliteit van onderhoud van het openbare gebied. We nodigen ook de wijkagent uit, de handhavers, deskundigen van de gemeente en van Spaarnelanden.

Input van bewoners

De wandeling gaat langs plekken die wijkbewoners hebben aangedragen. Zoals plekken waar je ’s avonds niet ontspannen loopt, waar de doorgang belemmerd wordt door spullen op straat, waar verwarrend veel verkeersborden staan of verkeersdrempels niet werken, waar de straatverlichting onvoldoende is, of waar het groen slecht wordt onderhouden.

Zelf eenvoudig melden

Met de app BuitenBeter kunt u ook zelf makkelijk met uw smartphone eenvoudige problemen in de openbare ruimte doorgeven aan de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een scheef paaltje, of een kuil in de stoep, of een lantaarn die niet brandt. Onze ervaring is dat de gemeente dit soort zaken meestal snel oplost. Zo niet? Informeert u ons dan even?

Loop ook mee op 30 mei

De eerstvolgende wijkschouw is op woensdag 30 mei van 19:00 – 20:00 uur. We starten vanaf het gebouw van de wijkraad aan het Nieuwe Kerksplein 17. Fijn als u meeloopt en meedenkt. U kunt natuurlijk ook alleen uw suggesties aan ons doorgeven.

Geef nu uw suggestie(s) door

U kunt ook een belangrijke bijdrage leveren door suggesties aan ons door te geven: welke plekken en onderwerpen verdienen aandacht tijdens de wijkschouw. Gebruik daarvoor onderstaand formulier. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking om sámen onze wijk heel, veilig en leefbaar te houden.

Hier graag je mailadres invullen, zodat we je op de hoogte kunnen houden
Heb je te weinig ruimte? Vul dan nog een formulier in.

Rapportage

De wijkraad maakt van de rondgang een rapportage voor partijen die voor een oplossing kunnen zorgen. Uiteraard kijken we vervolgens ook of de problemen worden aangepakt. U kunt hierna  onze terugblik (update van 15.04.2018) op de tweede wijkschouw van 2017 lezen, met de reacties van de geraadpleegde deskundigen.

180415 update rapportage wijkschouw 04.11.17

Bij de start van de volgende wijkschouw staan we vanzelfsprekend ook stil bij de afwikkeling van de toen gemelde zaken.