De gemeente verzond de afgelopen week aan een club ondernemers deze concept-tekening met de bebording die zal gaan ontstaan in onze wijk bij uitvoering van de serie door B&W genomen besluiten van eind mei. Wij vragen je vriendelijk, als wijkbewoner,  deze concept-tekening voor jouw straat, je buurtje, je vaste route zo spoedig mogelijk goed te checken.

Eerder schreven we over die serie B&W besluiten van mei jl. We vroegen aan het college om een eenvoudige tekening omdat we de serie besluiten in hun samenhang niet begrijpen. We kregen geen tekening. De bijgevoegde recente concept-tekening, die we toevallig zagen, geeft een eerste indruk hoe de wijk, in de visie van de gemeente, een nieuwe verkeerscirculatie krijgt.
Een eerste indruk die overigens voor ons duidelijk maakt dat we plan B niet voor niets met de bewoners hebben ontwikkeld.

We zien bij een eerste bestudering van deze tekening vreemde zaken. We geven een paar voorbeelden:

  • De getekende rijrichting van de Korte Wolstraat lijkt onlogisch; andersom lijkt logischer;
  • Bij het getekende éénrichtingverkeer in de Nieuwe Raamstraat is het logisch de rijrichting van het Nieuwe Kerksplein (noord- en oostzijde) ook om te keren. Dit om het rijden door de wijk zo kort mogelijk te houden. Conform de Wijkvisie Verkeer en zoals ook besproken met verschillende deskundigen;
  • De (keuze van de) locaties van de extra laad- en loshavens op het Nieuwe Kerksplein zijn raadselachtig. De context bij “autoarm” was bezoekers, bezorgers, en ondernemers extra compensatie te geven voor het laden en lossen (binnen de venstertijden). Maar deze context is afwezig in het B&W-besluit. Waarom daar nu wel extra laad- en loshavens?
  • Voor de Doelstraat is het bord voor vrachtverkeer met ‘max. 7 meter’ niet-van-deze-tijd. Busjes van 6m hebben nu al moeite met de bochten vanuit de Doelstraat. Ditzelfde geldt voor de Drapenierstraat;
  • Het valt op dat de erg dure (uitvoering van geheel plan B kost aanzienlijk minder dan deze herinrichting..) herinrichting Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat (inclusief alle kruisingen) nog niet zijn ingetekend.

Wij gaan bij deze opmerkingen uit van een negatief scenario: de uitvoering van de serie B&W besluiten gaat door. Plan B wordt niet uitgevoerd. Het zijn voor ons voorbeelden van een paar vreemde zaken die we zullen doorgeven aan de gemeente, maar we weten zeker dat straatbewoners met hún deskundigheid mogelijk nog meer vreemde zaken zullen aantreffen. Graag horen we welke zaken je opvallen of ongewenst zijn. Beschrijf aub zo duidelijk mogelijk in een mailtje ‘waar en wat’ je is opgevallen óf wat je nog mist. Vóór 28 december zien we je bericht graag tegemoet.

Wij zullen alle ontvangen meldingen toetsen aan de Wijkvisie Verkeer (2018) en aan plan B (2020). Daarna lees je hier alle gemaakte opmerkingen.

Tot slot. Het blijft ons opvallen dat de deskundigheid en ervaring van wijkbewoners ook in deze fase van het ruim drie jaar durende proces door de gemeente niet wordt benut.