, , , , ,

Wijkverkeer: de gemeente informeert je na 5 maanden

Binnenkort zal de gemeente je, als wijkbewoner, deze brief sturen. In de brief vertelt een ambtenaar wat B&W in mei jl. heeft besloten. Het heeft even geduurd.. Echter, wat er precies gaat gebeuren, blijft na lezing van de brief nog steeds onduidelijk. Welke richting gaat dat éénrichtingverkeer nu op? Wat gaat een lengtebeperking voor vrachtverkeer van 7,5 naar 7 meter nu werkelijk oplossen? Waar komen de ‘bollards’ (de beweegbare palen) te staan? Waarom is er niet een eenvoudige tekening gemaakt, zodat bewoners het ook snappen? Waarom ontbreekt elk perspectief na deze serie quick wins? Waarom moet het zoveel geld kosten? Waarom is er zo slecht gecommuniceerd met de bewoners en de wijkraad? Waarom is de participatie zo abrupt, medio april, beëindigd?

Op ons verzoek om de wijkbewoners inspraak te verlenen over die set B&W-besluiten van mei jl. gaat deze brief niet in. Wel wordt aangekondigd dat je over een tijdje bezwaar kunt maken tegen de nog te nemen verkeersbelsuiten. Dat is bij ieder verkeersbesluit een normale gang van zaken. Maar de kern is voor ons dat de wijkbewoners die hebben gesproken over het verkeer in hún wijk géén inspraakmogelijkheid krijgen, nu het college een serie besluiten heeft genomen. Wat vind je van deze gemeentelijke brief? Laat je het ons weten? Hierna een eerste reactie van een wijkbewoner (naam bij ons bekend) over deze brief:

“Goed dat de gemeente iedereen informeert over de stand van zaken, maar vooral procedureel en nauwelijks inhoudelijk. De eerste alinea doet voorkomen dat er heel wat gaat gebeuren, maar dat valt tegen. De gemeente suggereert verder met het noemen van Mobycon dat ze hun adviezen hebben gevolgd, wat dus niet het geval is. En ook merkwaardig, er staat helemaal niets in over onze eerste plannen – veel meer maatregelen met toevoegen scenario’s 4 en 5) en ook niet over het huidige ‘Plan B’ van de bewoners.

Enfin, precies zoals de gemeente het steeds doet met hun informatievoorziening: niet noemen dat ze zich niets hebben aangetrokken van (de plannen van) Mobycon en de bewoners. Ik zou hierover opnieuw aan de bel trekken bij de gemeente, over deze onvolledige informatievoorziening die meer suggereert dan er feitelijk aan maatregelen zijn genomen.”

Plan B
Bijna 500 bewoners hebben, door steun te verlenen aan plan B, inmiddels duidelijk gemaakt dat deze set B&W-besluiten voor hun niet ver genoeg gaat. Oh ja, je kunt nog steeds meedoen met dat plan B. Hier doe je dat. Laten we samen die 500-grens passeren.

Plan B heeft overigens niets van doen met deze ietwat verlate brief. Plan B is een apart proces, dat je los kunt zien van de inhoud van deze gemeentelijke brief. Wij hebben eerder de set B&W besluiten waar de brief over gaat, achter ons gelaten. Dat is een lang verhaal, lees het hier in het kort.