,

Wilhelminastraat op de schop- alternatief Gierstraat?

Vorige week deden we met andere wijkraden mee aan een verkennend (video)overleg met de gemeente en een ingenieursbureau over het noodzakelijk groot onderhoud dat de Raaksbruggen in 2023 zullen krijgen. Het is de bedoeling dat dan de route Zijlweg- Raaksbruggen- Wilhelminastraat mee wordt genomen in één project.

Hier lees je er meer over. Het is dan goed mogelijk dat de Wilhelminastraat een andere dimensie (minder ruimte voor de auto en meer ruimte voor de fiets en groen) gaat krijgen gezien de visie op de openbare ruimte van de gemeente. Het wordt dan bijvoorbeeld een straat geheel vrij van verkeerslichten.

Dat lijkt ons een uitgelezen kans voor de gewenste noord-zuid route voor fietsers. Dan wordt de Gierstraat een stuk rustiger! De verkenning krijgt nog wel enige vervolgstappen. We houden je op de hoogte.