, , , , ,

Woonstraten in het centrum zonder vrachtverkeer?

De vier wijkraden van het centrum schreven begin december 2018 een brief aan B&W met het verzoek om vrachtwagenrestricties in de woonstraten van het centrum. Woonstraten zijn voor ons straten, niet gelegen in het autoluwe gebied, zonder winkels dan wel horeca. We hebben de afgelopen periode veel meldingen (en foto’s) van overlast van bewoners ontvangen. Zelfs woningen worden beschadigd door vrachtverkeer. Hier een filmpje.

We kregen een brief terug van het college met veel woorden en de strekking was: dat doen we niet.

De brief aan B&W hebben we vervolgens besproken in de gemeentelijke projectgroep Stedelijke Distributie waar naast de gemeente en de centrumwijkraden (de bewoners), ook de Haarlemse horeca, de Haarlemse winkeliers, de eigenaren van commercieel vastgoed, Spaarnelanden maar ook de landelijke vertegenwoordigers van de transportsector (Evofenedex en TLN) lid van zijn.

In de projectgroep Stedelijke Distributie werd afgesproken gezamenlijk enkele van die woonstraten met veel vrachtverkeer te gaan bezoeken om te bezien wat er zou kunnen worden bedacht om de in onze brief aangegeven overlast te reduceren.

Afgelopen week bezochten we bijvoorbeeld in onze wijk de Zuiderstraat/Ged. Voldersgracht (de toeleveringsroute voor het Hortusplein en de Raaks).

Deze route (destijds ontworpen voor koets en paard) is 24 uur toegankelijk voor al het (vracht)verkeer in tegenstelling tot de autoluwe Raaks die tot 11 uur ’s morgens toegankelijk. Vanaf de Raaks is het iets meer lopen voor de chauffeurs dan vanaf de Zuiderstraat naar de ondernemers van het Hortusplein

We ontdekten al eerder dat de gemeente Haarlem t.t.v. de ontwikkeling van het Raaksgebied de commissie MER had toegezegd dat de bevoorrading van de winkels/horeca aan het Hortusplein en de Raaks zou laten plaatsvinden via de Raaks (toe nog een gewone doorgaande route). Helaas.

Tijdens de schouw zagen we niet alleen het vrachtverkeer zich opstapelen in de hoek van de Zuiderstraat/Ged Voldersgracht waardoor niemand meer verder kan rijden cq kan passeren en zagen we ook dat meerdere malen het vrachtverkeer tegen de rijrichting in de Zuiderstraat uitrijdt op weg naar de Ged. Oude Gracht.

Verschillende mogelijke aanpassingen kwamen tijdens de schouw aan de orde. Medio mei gaan we in de volgende projectgroep bezien wat we de gemeente kunnen adviseren aldaar te gaan doen om de overlast te reduceren.