Hierna enige achtergrondinformatie bij de digitale peiling over het wijkverkeersonderzoek. Kies maar.

De wijkverkeersvisie van bewoners en de wijkraad (maart 2018 aangeboden).

Onderzoeksopzet

Eerste belanghebbendenbijeenkomst 3 september jl.

Tweede belanghebbendenbijeenkomst 12 november jl.

Documenten t.b.v. de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk 12 januari jl.

Derde belanghebbendenbijeenkomst Nieuwe Kerk 12 januari jl.

De vier scenario’s van deze digitale peiling (maart 2020)

Achtergronden bij deze vier scenario’s (maart 2020) inclusief grote scenariobeelden

Hulp nodig?

Dit is een complexe materie, hebben we eerder gehoord. Je kunt ons vragen stellen dan wel om een Skypecontact verzoeken via secretaris@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl