, , , , ,

Rapporten Mobycon m.b.t. wijkvisie Verkeer

Het bureau Mobycon heeft in opdracht van de gemeente onze wijkvisie Verkeer (2018) onafhankelijk getoetst en zij hebben hun rapport op 16 april 2020 afgerond.

Hier lees je hun rapporten:

Eindrapport

Bijlage 1 Beleidsinventarisatie

Bijlage 2 Verkeersonderzoek

Bijlage 3 Toets

Bijlage 4 Participatieverslag

Tot slot de aanbiedingsbrief aan het college van B&W.