Het bureau Mobycon heeft in opdracht van de gemeente onze wijkvisie Verkeer (2018) onafhankelijk getoetst en zij hebben hun rapport op 16 april 2020 afgerond.

Hier lees je hun rapporten:

Eindrapport

Bijlage 1 Beleidsinventarisatie

Bijlage 2 Verkeersonderzoek

Bijlage 3 Toets

Bijlage 4 Participatieverslag

Tot slot de aanbiedingsbrief aan het college van B&W.