Wandelende bezoekers (ook inwoners dus) van het Haarlemse centrum (gaan) worden geteld en hun gedrag in het centrum wordt gevolgd via hun mobiele telefoon, omdat de meeste gebruikers van zo’n telefoon hun wifi ‘aan’ hebben staan. Ondernemers (samen met de gemeente) willen blijkbaar deze bezoekerinformatie gebruiken om de drukte in het centrum en hun omzet te verhogen.

Dit blijkt onder meer uit recente publicaties in het Haarlems Dagblad en op de website van de BIZ.

Als we dit nieuws in het HD lezen, is onze vraag: is het doel van de ondernemers zo belangrijk dat ze daarvoor persoonsgegevens van bezoekers/inwoners mogen gebruiken en hoe kijkt de eigenaar (de gemeente) van de openbare ruimte naar deze plannen? Dit in Haarlem startende project is in andere landen al verder ontwikkeld, bijvoorbeeld overheden die met camera’s het gedrag van passanten continu observeren.

Zowel de BIZ (Bedrijveninvesteringszone Binnenstad Haarlem) als ook hun uitvoerder CityTraffic claimen dat de via wifi tracking verzamelde gegevens ‘privacyproof’ zijn. Dat is een onduidelijk begrip. Voldoet de voorgestane wijze van mensen volgen ook aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Bij de gemeente Enschede wordt nu een soortgelijk project (ook met City Traffic) al enige tijd onderzocht door de Autoriteit Persoongegevens. Blijkbaar is er nog geen duidelijkheid over wat ‘privacyproof’ moet zijn.

City Traffic meldt op zijn website: “Met de CityTraffic-methode wil Bureau RMC het aantal passanten in winkelstraten tellen. De sensoren hebben daarom een automatisch filter om bewoners niet mee te nemen in de tellingen. De signalen van bewoners worden niet gemeten in de tellingen door signalen die voor én na winkelopeningstijden worden gemeten te verwijderen. Als u in de buurt van een telpunt woont, wordt u dus niet meegenomen in de tellingen.”

Je wifi-signaal als wandelende bewoner wordt dus vóór de winkeltijd, tijdens de winkeltijd en ná de winkeltijd vergeleken en op grond van die verschiilen wordt uitgemaakt of je wel of niet centrumbewoner bent. Dat zijn dan blijkbaar herleidbare unieke persoonsgegevens waarmee gewerkt wordt.

Ook meldt City Traffic op de website dat zij de verblijfstijd van passanten in het centrum kunnen meten. Ook daar vinden blijkbaar vergelijkingen plaats tussen herleidbare unieke persoonsgegevens.

Een interessant artikel over de kwestie van wifi-tracking lees je hier

Moet je straks je wifi “uit” zetten als je de stad in wil? Of ga je je ook aanmelden bij het tel-me-niet-register? Of is het allemaal niet zo zwaar?

Wij gaan hierover een paar vragen stellen aan de gemeente én de BIZ. Wat vind jij van deze ontwikkelingen? Laat je het ons weten?